Protokół reklamacyjny

Sklep Medyczny KAPPA                                                                                             Starogard Gdański, dn.  ………….……………………………..

os. ks. Szumana 16/13

83-200 Starogard Gdański

Tel. 698 651 946

 

PROTOKÓŁ  REKLAMACYJNY NR ………………….. /201….

Klient występuje z tytułu gwarancji/niezgodności z umową/rękojmi*

Imię i nazwisko nabywcy …………………………………………………………………………………..…………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

Telefon …………………………………………………..………

Data nabycia towaru ………………………………………  Nr zamówienia (Tel./Internet) …………………………………

Nr rachunku/paragonu ………………………………………

 Ilość zakwestionowanego towaru ………………………………………

Producent ……………………………………………………………….………………………………………………………………………….

Nazwa towaru ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Opis niezgodności z umową (wad) ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data i okoliczności wykrycia niezgodności towaru z umową (wadą)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Żądania reklamującego ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data przekazania reklamacji producentowi: ……………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………….                                                                                                                  …………………………………………………………………….

Podpis przyjmującego reklamację                                                                                                              Podpis klienta składającego reklamację

 

Data i sposób zakończenia reklamacji (przyjęcie lub powód odrzucenia reklamacji)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………                                                     ……………………………………………………………….

Data wydania towaru po reklamacji                                                        Podpis klienta odbierającego towar po reklamacji