Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego kappa-medyczny.pl ważny od 03.12.2019

Sklep internetowy kappa-medyczny.pl jest prowadzony przez: 
TJ MED z siedzibą os. ks. Szumana 16/13, 83-200 Starogard Gdański,  wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański, o numerze NIP 696-140-49-31.

Definicje:

Sprzedawca: TJ MED z siedzibą os. ks. Szumana 16/13, 83-200 Starogard Gdański,  wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański, o numerze NIP 696-140-49-31. sklep internetowy w ramach działalności gospodarczej, dostępny pod domeną internetową kappa-medyczny.pl

Klient – osoba fizyczna  lub osoba prawna korzystająca ze sklepu internetowego kappa-medyczny.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego kappa-medyczny.pl, w której widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Medycznego Kappa, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową. 


§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Kappa-medyczny.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta należności za zamówione produkty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze sklepu internetowego kappa-medyczny.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Kappa-medyczny.pl (założenia Konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz do realizacji zamówień Klienta.  

2. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym kappa-medyczny.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.  


§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.kappa-medyczny.pl

1. Logowanie do Sklepu internetowego Kappa-medyczny.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji Konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto Klienta.  

2. Klient, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu internetowego Kappa-medyczny.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu

3. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie internetowym Kappa-medyczny.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;   

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu internetowego kappa-medyczny.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych sklepu internetowego kappa-medyczny.pl: 

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są po dodaniu produktów do Koszyka. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Sklep Medyczny Kappa zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.   

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego kappa-medyczny.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.  

2. W celu złożenia zamówienia należy: 

a) zalogować się do Sklepu internetowego kappa-medyczny.pl

b) wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu) i sposób płatności;

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

f) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”;

3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta.

6. Sklep Medyczny Kappa zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.   

7. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu Medycznego Kappa nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 


§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu kontaktując się ze Sklepem Medycznym Kappa e-mailowo lub telefonicznie.  

§ 7 Dostawy i formy płatności

  1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem:
    - Poczty Polskiej (czas dostawy 1-4 dni robocze),
    - Firmy kurierskiej (czas dostawy 1-4 dni robocze).

2. Klient może wybrać następujące formy płatności:
- gotówka (należność pobiera listonosz lub kurier),
- przelew bankowy na konto sklepu w mBanku: 22 1140 2004 0000 3902 7962 0456
- kartą płatniczą w jednym z systemów elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę.

3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.  Przesyłki zagraniczne są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej wg aktualnego cennika Poczty Polskiej.

4. Standardowo zamówienia realizowane są w ciągu 1-5 dni roboczych. Czas realizacji uzależniony jest od dostępności w magazynie wszystkich zamówionych produktów. W przypadku problemów z realizacją zamówienia (wydłużający się czas realizacji czy braki w magazynie) Klient zostanie o tym poinformowany, aby mógł podjąć decyzję o dalszym losie zamówienia.  

5. Dostawa na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem:
- Poczty Polskiej. Koszt przesyłki wynosi od 11,00zł do 35,50zł (zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej) w zależności od wybranej formy płatności i wagi produktu.
- Firmy kurierskiej DPD. Koszt przesyłki wynosi: 25,00zł w przypadku przesyłki płatnej przy odbiorze lub 20,00 zł w przypadku przesyłki zapłaconej przelewem lub kartą.

 

§ 8 Warunki reklamacji

1. Klient, nabywający produkt ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z obowiązującym prawem.   

2. Sklep Medyczny Kappa w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania produktu ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.   

3. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Medyczny Kappa rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sklepu Medycznego Kappa i opisem reklamacji. Formularz Protokołu Reklamacji znajduje się tu.

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj.  reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres: TJ MED ul. Zamczysko 10 84-203 Bojano (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Medyczny Kappa naprawi lub wymieni klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

7. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklep Medyczny Kappa z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.

§ 9 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Sklep Medyczny Kappa są objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.   

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:  

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep Medyczny Kappa może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Medycznego;

b) korzystając z uprawnień przysługujących Mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu. 

§ 10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, kontaktując się ze Sklepem Medycznym Kappa.

2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w sklepie internetowym kappa-medyczny.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym kappa-medyczny.pl bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Sklepowi Medycznemu Kappa produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Sklep Medyczny Kappa zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez klienta należność zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.  

4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części w siedzibie Sklepu Medycznego Kappa.

5. Sklep Medyczny Kappa nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 

§ 11 Zwrot należności Klientom

1. Sklep Medyczny Kappa dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Sklepie Medycznym Kappa i było uprzednio opłacone z góry; 

d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy. 

2. Sklep Medyczny Kappa dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą klienta) – jeśli zamówienie było opłacone: 
- z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej; 
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

3. Klientowi korzystającemu z prawa odstąpienia od umowy Sklep Medyczny Kappa zwróci Mu dokonane przez Niego płatności:
- zapłacone ceny za towar
- zapłacone kwoty za przesłanie towaru ze sklepu do Klienta najtańszą dostępną opcją przesyłki.


§ 12 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Medyczny Kappa, którego właścicielem jest firma TJ MED, danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym kappa-medyczny. pl Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep Medyczny Kappa danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym kappa-medyczny.pl.  

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sklep Medyczny Kappa, którego właścicielem jest firma TJ MED. Adres prowadzenia działalności: os. ks. Szumana 16/13, 83-200 Starogard Gdański, numer telefonu: +48 698 651 946.

3. Sklep Medyczny Kappa, którego właścicielem jest firma TJ MED, przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym kappa-medyczny.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 13 Regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.  

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).  

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego kappa-medyczny.pl poświęconej polityce prywatności.

§ 13 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) sklepu internetowego kappa-medyczny.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sklep Medyczny Kappa w swoim imieniu.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Sklepu Medycznego Kappa.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego kappa-medyczny.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.   

2. Sklep Medyczny Kappa dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego kappa-medyczny.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego kappa-medyczny.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu internetowego kappa-medyczny.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz. 121)


4. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy kappa-medyczny.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z sklepu internetowego kappa-medyczny.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.  Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.  

11. Sklep Medyczny Kappa, którego właścicielem jest firma TJ MED, zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu stanie się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep Medyczny Kappa, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie kappa-medyczny.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane wg dotychczasowych postanowień regulaminu.